Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Burmistrz Okonka Zarządzenia 2013 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia 2013 rok, bieżące, menu 1343 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia 2013 rok

Zarządzenia 2013 rok

Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Okonka z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Animatora Partycypacji Społecznej przy realizacji projektu systemowego Decydujmy Razem realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz strategii Lizbońskiej, Priorytetu V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Okonka z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora realizacji Strategii Rozwoju Gminy Okonek na lata 2012-2020.

Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Okonka z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania środków trwałych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.

Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Okonka z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie powołania składu Rady Sportu Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Okonka z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku.

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Okonka z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Okonek z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Okonka z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania Środków trwałych-lokali mieszkalnych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.

Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Okonka z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przekazania środków trwałych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Okonka z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Okonka z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Okonka z dnia 13 września 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Okonku.

Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Okonka z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przekazania cmentarza Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.

Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Okonka z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składowiska odpadów komunalnych położonego w obrębie geodezyjnym Anielin.
Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Okonka z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odławianie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Okonek w 2013 roku."
Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Okonka z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Okonka z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Okonku.

Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Okonka z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Okonka.

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Okonka z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Okonka z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Okonka z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pn.: "Piękno okoneckiej przyrody" zorganizowanego z okazji Dnia Ziemi.

Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Okonka z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn.: "Okonek-miasto moich marzeń" zorganizowanego z okazji Dnia Ziemi.

Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Okonka z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zasad wystawiania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania kosztów podróży służbowych przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Okonka z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do samorządu wiejskiego Sołectwa Drzewice.

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Okonka z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty na realizację zadania własnego Gminy Okonek pn. "Prowadzenie sekcji piłki nożnej obejmujące udział w rozgrywkach drużyn: seniorów, trampkarzy, orlików, juniorów młodszych".

Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Okonka z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Okonka z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Okonka z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, kończącego służbę przygotowawczą nowo zatrudnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Okonku.
Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Okonka z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbudowa budynku mieszkalnego w Okonku, przy Szczecińskiej 23, po spaleniu-II etap".

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Okonka z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok.
- Uchwała nr SO-0954/43/14/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok.

Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Okonka z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Okonek z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku.

Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Okonka z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Okonka z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 30A/2013 Burmistrza Okonka z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 30B/2013 Burmistrza Okonka z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Okonka z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Bąk w Okonku.

Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Okonka z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej komisji do przeprowadzania kontroli podatkowej na terenie Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Okonka z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Okonek.

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Okonka z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Szkoły Podstawowej związana ze zmianą sposobu użytkowania na warsztaty terapii zajęciowej oraz przedszkole usytuowanej na działce nr ew. 469/1 położonej w Okonku przy ul. Leśnej.

Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Okonka z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zbiornika bezodpływowego w miejscowości Lędyczek.

Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Okonka z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Okonka z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Okonka z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania zbiornika bezodpływowego w miejscowości Lędyczek.

Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Okonka z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont nawierzchni drogi gminnej Okonek-Borowo".

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Okonka z dnia 09 maja 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Okonka z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Okonka.

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Okonka z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 41A/2013 Burmistrza Okonka z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 56/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Okonka z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty na realizację zadania własnego Gminy Okonek pn. "Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Okonek".

Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Okonka z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty na realizację zadania własnego Gminy Okonek pn. "Organizacja, propagowanie różnych form uprawiania sporty i aktywności fizycznej z wyłączeniem rozgrywek piłki nożnej w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile".

Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Okonka z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lotyniu.

Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Okonka z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Lotyń, gm. Okonek".

Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Okonka z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Okonka z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Okonek w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Okonka z dnia 05 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Okonka z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Okonka z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Okonka z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania nagród dla najlepszych uczniów z terenu Miasta i Gminy Okonek pobierających naukę w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Okonka z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Działąnia energooszczędne w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego. Termomodernizacja obektu Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej w Okonku".

Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Okonka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Okonka z dnia 01 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Okonka z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Okonka z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa hali widowiskowo - sportowej w Lotyniu - II etap"

Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Okonka z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Okonka z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont nawierzchni drogi gminnej Okonek - Borowo" oraz "Dostawa ziemi urodzajnej (humusu) na cele rekultywacji składowiska odpadów".

Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Okonka z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będących własnością Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Okonka z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 61a/2013 Burmistrza Okonka z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Okonka z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Okonka z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Małgorzaty Jędrzejczak ubiegającej się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Okonka z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.
Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Okonka z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE".

Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Okonka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Okonka z dnia 01 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Okonka z dnia 01 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Okonka z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Okonku.

Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Okonka z dnia 02 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Okonka z dnia 05 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Okonka z dnia 05 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Okonka z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Okonku.

Zarządzenie Nr 72/2013 Burmistrza Okonka z dnia 05 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Okonka z dnia 08 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Okonka z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza Okonka z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Okonka z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Okonka z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń tymczasowych/zastępczych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach lokalowych/mieszkaniowych Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Okonka z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie Nr 79/2013 Burmistrza Okonka z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 80/2013 Burmistrza Okonka z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku.
- Uchwała nr SO-0953/35/14/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 września 2013 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta I Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2013 r.

Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Okonka z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2013 - 2025.

Zarządzenie Nr 82/2013 Burmistrza Okonka z dnia 02 września 2013 r. w sprawie przekazania środków trwałych - lokalu mieszkalnego oraz budynku sanitariatów Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 83/2013 Burmistrza Okonka z dnia 05 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 84/2013 Burmistrza Okonka z dnia 05 września 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 85/2013 Burmistrza Okonka z dnia 06 września 2013 r. w sprawie powołania komisji9 do oszacowania i przeznaczenia do likwidacji sprzętu i urządzeń pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Okonka z dnia 06 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu za zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Okonka z dnia 09 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Okonka z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej w Okonku.

Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Okonka z dnia 19 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Udzielenie Gminie Okonek kredytu długoterminowego w wysokości 1.448.637,00 złotych".

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Okonka z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dla pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Okonka z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Okonka z dnia 30 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 23/2013 z dnia 12 marca 2013 w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Okonka z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Okonka z dnia 16 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Okonka z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Okonek w III kwartale 2013 roku.

Zarządzenie Nr 96/2013 Burmistrza Okonka z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 97/2013 Burmistrza Okonka z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Okonka z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wykonywania zadań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zarządzenie Nr 99/2013 Burmistrza Okonka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 100/2013 Burmistrza Okonka z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie procedur dotyczących pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Zarządzenie nr 101/2013 Burmistrza Okonka z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Lotyniu - II etap. Opracowanie dokumentacji uzupełniającej i zamiennej".

Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Okonka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 103/2013 Burmistrza Okonka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Okonek w sezonie zimowym 2013/2014".

Zarządzenie nr 104/2013 Burmistrza Okonka z dnia 14 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/2012 Burmistrza Okonka z dnia 23 października 2012 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 105/2013 Burmistrza Okonka z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie nr 106/2013 Burmistrza Okonka z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2014-2028.

Zarządzenie nr 107/2013 Burmistrza Okonka z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji nieaktualnych pieczątek stosowanych do 31.12.2007 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Okonek, a od 01.01.2008 r. w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie nr 108/2013 Burmistrza Okonka z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.
Zarządzenie nr 109/2013 Burmistrza Okonka z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 110/2013 Burmistrza Okonka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 111/2013 Burmistrza Okonka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku.

Zarządzenie nr 112/2013 Burmistrza Okonka z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących mienie Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 113/2013 Burmistrza Okonka z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2013-2025.

Zarządzenie nr 114/2013 Burmistrza Okonka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie nr 115/2013 Burmistrza Okonka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku w pracy.

Zarządzenie nr 116/2013 Burmistrza Okonka z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie nr 117/2013 Burmistrza Okonka z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie nr 118/2013 Burmistrza Okonka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odławianie, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Okonek w 2013 roku".

Zarządzenie nr 119/2013 Burmistrza Okonka z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Okonek".

Zarządzenie nr 120/2013 Burmistrza Okonka z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 121/2013 Burmistrza Okonka z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie nr 122/2013 Burmistrza Okonka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi sytemu informatycznego w wyborach uzupełniających w okręgu nr 2 do Rady Miejskiej w Okonku zarządzonych na dzień 2 lutego 2014 r.

Zarządzenie nr 123/2013 Burmistrza Okonka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie pieczęci urzędowych, pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Okonku i w jednostkach organizacyjnych Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 124/2013 Burmistrza Okonka z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 125/2013 Burmistrza Okonka z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Okonka z dnia 13 września 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Okonku.

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Okonka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok.

Zarządzenie nr 127/2013 Burmistrza Okonka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku.

Metryka

sporządzono
2013-01-04 przez Maciej Naus
udostępniono
2013-01-04 01:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2016-04-28 15:11 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2852
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.