Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Podatki i opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatki i opłaty lokalne, bieżące, menu 1162 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

 

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:

 

Dnia 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów:
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);
- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

 

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do uchwały:

Uchwała Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Uchwała Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny.

Uchwała Nr XVII/103/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny.

(druki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku).


OSOBY FIZYCZNE

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych pdf
ZIN-1
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3
Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników pdf

 

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3
Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2
Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 


1. Podatek rolny

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 grudnia 2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaniej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na rok 2019.

Uchwała Nr XLVI/301/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

Uchwała Nr XVII/103/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny.

Uchwała Nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy do obliczania podatku rolnego na rok 2016.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014

Uchwała Nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego.
- załącznik nr 1 - dane o podatniku podatku rolnego
- załącznik nr 2 - deklaracja na podatek rolny
dane o ulgach - w podatku rolnym

Uchwała Nr XXX/186/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

Uchwała Nr XX/91/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.


2. Podatek leśny

Stawki podatku leśnego na 2023 rok:

  • 72,0346 zł - za 1 ha lasu,
  • 36,0173 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Uchwała Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny.

Uchwała Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku leśnego.
załącznik Nr 1 - dane o podatnikach podatku leśnego
załącznik Nr 2 - deklaracja na podatek leśny
dane o ulgach - w podatku leśnym


3. Podatek od srodków transportowych.

DT - deklaracja na podatek od środków transportowych
 
DT-1 wzór - plik do pobrania
 
Uchwała nr LVIII/372/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wraz z wynikami głosowania.

Uchwała Nr XLVI/300/2017Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXIII/200/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Uchwała Nr LXVII/389/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 poaździernika 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Uchwała Nr L/267/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XLI/202/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.


4.Podatek od nieruchomości

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 
Uchwała nr LXXIV/440/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok wraz z wynikami głosowania.
 
Uchwała nr LV/358/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok wraz z wynikami głosowania.
 
Uchwała nr XXIX/180/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Uchwała nr XVII/96/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 
Uchwała Nr LVII/409/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 
Uchwała Nr XLV/296/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXII/193/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Uchwała Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Uchwała Nr XVII/100/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
 
Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
 
Uchwała Nr LXVII/388/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 poaździernika 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
 
Uchwała Nr L/266/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku.
 
Uchwała Nr L/268/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 
Uchwała Nr XXXVII/170/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku.
 
Uchwała Nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości.
-uzasadnienie
-załącznik nr 1 (DN-1)
-załącznik nr 2 (IN-1)
Zwolnienia
 
Uchwała Nr LXII/353/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Okonek w ramach pomocy de minimis.
Uchwała Nr 15/776/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 lipca 2014 r.
 
Uchwała Nr LXVI/383/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Okonek w ramach pomocy de minimis.


 
5. Opłata targowa
 
Uchwała Nr XLI/269/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Okonek.

Uchwała Nr XXXIII/202/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Okonek.

Uchwała Nr XVII/104/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Okonek.
 
Uchwała Nr XVII/83/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
 
Uchwała Nr XLII/212/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
 

6. Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego

Wniosek o zwrot podatku.Zapisz dokument
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.Zapisz dokument
Klauzula informacyjna (RODO) do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.Zapisz dokument

Metryka

sporządzono
2013-07-05 przez Mikicki Grzegorz
udostępniono
2013-07-05 00:00 przez Mikicki Grzegorz
zmodyfikowano
2024-02-08 10:31 przez Mikicki Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2385
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.