Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska Sesje 2010 rok (kadencja 2006 r. - 2010 r.)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sesje 2010 rok (kadencja 2006 r. - 2010 r.), bieżące, menu 1271 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sesje 2010 rok (kadencja 2006 r. - 2010 r.)

Sesje 2010 rok (kadencja 2006 r. - 2010 r.)

Sesja LI Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2010 roku.

Uchwała Nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Uchwała Nr LI/288/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Okonek na 2011 rok środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr LI/289/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Okonek, Lędyczek, Pniewo, Podgaje na lata 2010 – 2017.
- POM Okonek
- POM Lędyczek
- POM Pniewo
- POM Podgaje

Uchwała Nr LI/290/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

Uchwała Nr LI/291/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Uchwała Nr LI/292/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę.

Uchwała Nr LI/293/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność komunalną i dowiezione do oczyszczalni.

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja LII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010 roku.
Uchwała Nr LII/294/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8

Uchwała Nr LII/295/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek - miasto Okonek.
- załącznik nr 1a
- załącznik nr 1b
- załącznik nr 1c
- załącznik nr 1d
- załącznik nr 1e
- załącznik nr 1f
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Uchwała Nr LII/296/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek - wieś Lotyń.
- załącznik nr 1a
- załącznik nr 1b
- załącznik nr 1c
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Uchwała Nr LII/297/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek - wieś Borucino.
- załącznik nr 1a
- załącznik nr 1b
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Uchwała Nr LII/298/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek - wieś Podgaje.
- załącznik nr 1a
- załącznik nr 1b
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Uchwała Nr LII/299/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek - wieś Chwalimie.
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

Uchwała Nr LII/300/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/237/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 czerwca 2009 roku.
- załącznik nr 1

Uchwała nr LII/301/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Okonek do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie” jako członka zwyczajnego.

Sesja LIII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2010 roku.
Uchwała Nr LIII/303/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

Uchwała Nr LIII/304/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała Nr LIII/305/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek.
- załącznik

Uchwała Nr LIII/306/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVII/170/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawki ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Uchwała Nr LIII/307/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

Uchwała nr LIII/308/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Okonek.

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku za 2009 r.

Informacja z działalności placówek oświatowych za 2009 r.

Informacja z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku za 2009 r.

Informacja z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za 2009 r.

Informacja Burmistrza Okonka z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 r.

Informacja Burmistrza Okonka o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Okonek w 2009 r.

Sesja LIV Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

Uchwała Nr LIV/309/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Okonka za 2009 rok.

Uchwała Nr LIV/310/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja LV Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2010 roku.
Uchwała Nr LV/311/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Uchwała Nr LV/312/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie nadania imienia Hali Widowiskowo-Sportowej w Okonku.

Uchwała Nr LV/313/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku.

Sesja LVI Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 czerwca 2010 roku.

Uchwała Nr LVI/314/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Sesja LVII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku.

Uchwała Nr LVII/315/2010
Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Okonek".

Uchwała Nr LVII/316/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Uchwała Nr LVII/317/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Okonek, Lędyczek, Pniewo, Podgaje na lata 2010 - 2018.
- Okonek
- Podgaje
- Lędyczek

Uchwała Nr LVII/318/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/213/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Lotyń, Borucino, Ciosaniec, Łomczewo na lata 2009 - 2016.
- Lotyń

Uchwała Nr LVII/319/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr L/273/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Okonek.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Okonku w 2009 roku.

Informacja stanu ochrony przeciwpożarowej za 2009 rok.

Informacja o działalności Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy za okres od 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Złotowskim z uwzględnieniem Miasta i Gminy Okonek i podejmowanych przedsięwzięciach przeciwdziałania bezrobociu.


Sesja LVIII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lipca 2010 roku.
Uchwała Nr LVIII/320/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Uchwała Nr LVIII/321/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek oraz przebiegu i wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

Uchwała Nr LVIII/322/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia woli współprzacy z gminami Porozumienia Międzygminnego, w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła - ZUO Piła.

Uchwała Nr LVIII/323/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile na lata 2009 - 2020".
- załącznik 1a
- załącznik 1b

Uchwała Nr LVIII/324/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/115/2007 roku Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2007 roku, w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Okonek.

Uchwała Nr LVIII/325/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/208/2009 roku Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2009 roku, w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne Miasta i Gminy Okonek.

Uchwała Nr LVIII/326/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Anielin - dz. nr 16.
Sesja LIX Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Uchwała Nr LIX/327/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Uchwała Nr LIX/328/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na odbudowę rowu i przepustu w miejscowości Podgaje.

Uchwała Nr LIX/329/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie podziału Sołectwa Lotyń.

Uchwała Nr LIX/330/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/44/207 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 stycznia 2007 roku.

Uchwała Nr LIX/331/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Okonek.
- załączniki
-rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr LIX/332/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne Miasta i Gminy Okonek.

Informacja dotycząca przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011.

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja LX Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2010 roku.
Uchwała Nr LIX/332/2010Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne Miasta i Gminy Okonek.

Uchwała Nr LX/333/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie mian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Uchwała Nr LX/334/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr LX/335/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/237/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Glinki Suche, Węgorzewo i Wojnówko.

Uchwała Nr LX/336/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radami działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności.

Uchwała Nr LX/337/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II - Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych" oraz przyjęcia do realizacji tego przedsięwzięcia.

Uchwała Nr LX/338/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu aparatu USG z opcją badań dopplerowskich i przepływów naczyniowych i echokardiografii dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Uchwała Nr LX/339/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne Miasta i Gminy Okonek.

Informacja Burmistrza Okonka o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za I półrocze 2010 roku.

Informacja z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku za I półrocze 2010 roku.

Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Okonku podjętych od dnia 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku.

Informacja Burmistrza Okonka o aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Informacja Burmistrza Okonka z realizacji stypendium szkolnego w ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2009/2010.

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja LXI Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 pażdziernika 2010 roku.
Uchwała Nr LXI/340/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.


Sesja LXII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 pażdziernika 2010 roku.
Uchwała Nr LXII/341/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Uchwała Nr LXII/342/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr LXII/343/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Uchwała Nr LXII/344/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku.

Uchwała Nr LXII/345/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1010P i 1013P na odcinku o długości 11,6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w miejscowości Jastrowie do miejscowości Borucino.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku w kadencji 2006-2010.

Sprawozdanie z działalności Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska za lata 2006-2010.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu oraz Integracji Europejskiej za lata 2006-2010.

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Okonku w kadencji 2006-2010.

Sesja LXIII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 6 listopada 2010 roku.
Uchwała Nr LXIII/346/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Uchwała Nr LXIII/347/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku.

Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Okonku - kadencja 2006 - 2010.

Metryka

sporządzono
2010-02-01 przez
udostępniono
2010-02-01 01:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2014-12-04 12:16 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
725
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.