Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska uchwały 2004 rok (kadencja 2002-2006)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „uchwały 2004 rok (kadencja 2002-2006), bieżące, menu 1228 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

uchwały 2004 rok (kadencja 2002-2006)

uchwały 2004 rok (kadencja 2002-2006)

Uchwały Rady Miejskiej w Okonku podjęte w 2004 roku (kadencja 2002 r. - 2006r.)

Numer

uchwały

Data podjęcia

Sprawa

XVII/81/2004

27 stycznia

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Podgaje.

XVII/82/2004

27 stycznia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Okonku na 2004 r.

XVII/83/2004

* załącznik 1, 2

* załącznik 3-9

*zestawienie tabelaryczne

* załącznik 10-12

27 stycznia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r.

XVIII/84/2004

24 lutego

w sprawie ustanowienia barw i flagi Miasta i Gminy Okonek.

XIX/85/2004

30 marca

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek.

XIX/86/2004

* załącznik 1

* załącznik 2

* załącznik 3

* załącznik 4

* załącznik 5

30 marca

w sprawie zmian w budżecie.

XX/87/2004

27 kwietnia

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG

Okonek.

XXI/88/2004

25 maja

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Okonek.

XXI/89/2004

25 maja

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

XXII/90/2004

29 czerwca

w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki odpadami dla

Miasta i Gminy Okonek"

XXII/91/2004

29 czerwca

w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska

dla Miasta i Gminy Okonek na lata 2004-2011

XXII/92/2004

załączniki 1, 2

załączniki 3, 4

załączniki 5, 6

29 czerwca

w sprawie zmian w budżecie

XXIII/93/2004

31 sierpnia

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników

procentowych dodatków mieszkaniowych.

XXIII/94/2004

31 sierpnia

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania

czystości i porządku na terenie miasta i gminy Okonek.

XXIII/95/2004

31 sierpnia

w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Okonku.

XXIII/96/2004

31 sierpnia

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

XXIII/97/2004

- uzasadnienie

do uchwały

- załączniki:

1, 2, 3, 4, 5, 6

31 sierpnia

w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.

XXIII/98/2004

31 sierpnia

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy

Okonek.

XXIV/99/2004

- załączniki:

1, 2, 3,4, 5

21 września

w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.

XXIV/100/2004

21 września

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego,

pomostowego kredytu inwestycyjnego.

XXV/101/2004

07 grudnia

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na

mienie komunalne gminy Okonek.

XXV/102/2004

07 grudnia

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na

mienie komunalne gminy Okonek.

XXV/103/2004

07 grudnia

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze

świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez

gminę.

XXV/104/2004

07 grudnia

w sprawie rocznego programu współpracy Miasta

i Gminy Okonek z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami.

XXV/105/2004

07 grudnia

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie

z budżetu Miasta i Gminy Okonek dotacji, sposobu

jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania

zleconego zadania publicznego innego niż określonego

w ustawie z dn. 14 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie przez podmioty

nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie

działające w celu osiągnięcia zysku.

XXV/106/2004

07 grudnia

w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Fundacji

"Bezpieczny Powiat"

XXV/107/2004

07 grudnia

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem

i Gminą Okonek a następującymi jednostkami

samorządu terytorialnego: Miastem i Gminą Czarne,

Gminą Człuchów, Miastem i Gminą Jastrowie, Miastem

i Gminą Kamień Krajeński, Gminą Koczała, Gminą

Lipka, Gminą Debrzno, Gmina Przechlewo, Gminą

Rzeczenica, Gminą Zakrzewo w zakresie wspólnej

realizacji Pilotażowego Programu LEADER+.

XXV/108/2004

07 grudnia

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie

na 2005 r. na realizację Pilotażowego Programu LEADER+.

XXV/109/2004

07 grudnia

w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnej Strategii Integracji

i Polityki Społecznej do roku 2007.

XXV/110/2004

07 grudnia

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dl Miasta

i Gminy Okonek na 2005 r.

XXV/111/2004

07 grudnia

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu

ich pobierania.

XXV/112/2004

07 grudnia

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych

warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego

na ekonomiczne usamodzielnienie się.

XXV/113/2004

07 grudnia

w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Okonek.

XXV/114/2004

07 grudnia

w sprawie przyznawania i zwrotu wydatków na dożywienie.

XXV/115/2004

07 grudnia

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

XXV/116/2004

07 grudnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od nieruchomości.

XXV/117/2004

07 grudnia

w sprawie określenia wzorów formularzy dla

celów podatkowych w podatku od nieruchomości.

XXV/118/2004

07 grudnia

w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie

i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz stawek

za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów

komunalnych wykonywanych przez gminę w stosunku

do właściwości nieruchomości, którzy nie

udokumentowali korzystania z usług podmiotów

posiadających odpowiednie zezwolenia.

XXV/119/2004

07 grudnia

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ireny Miler na

działalność Burmistrza Miasta i Gminy Okonek.

XXVI/120/2004

28 grudnia

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania

z zakresu administracji rządowej.

XXVI/121/2004

- załącznik 1

- załącznik 2

- załączniki

3,4,5,6

- załączniki

7,8,9,10,11,12

- informacja

uzupełniająca

28 grudnia

w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.

XXVI/122/2004

28 grudnia

w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę.

XXVI/123/2004

28 grudnia

w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane

do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących

własność komunalną i dowiezione do oczyszczalni.

XXVI/124/2004

28 grudnia

w sprawie ustalenia stawek jednostkowej dotacji

przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Okonku.

XXVI/125/2004

- projekt budżetu

- załącznik 1

- załącznik 2

- załączniki

3,4,5,6,7

- załączniki

8,9,10,11

28 grudnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 r.

XXVI/126/2004

28 grudnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Okonku

na 2005 r.

XXVI/127/2004

28 grudnia

w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej w Okonku.

XXVI/128/2004

28 grudnia

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie

Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Okonku składników majątkowych.

Metryka

sporządzono
2008-08-28 przez
udostępniono
2008-08-28 02:00 przez Bronisława Ćwikła
zmodyfikowano
2008-09-30 02:00 przez Bronisława Ćwikła
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
633
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.