Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Komunikaty
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Komunikaty, bieżące, menu 1349 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Komunikaty

Komunikaty

2024

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2024 r. o możliwości wglądu do zgromadzonego materiału dowodowego oraz o niezałatwieniu sprawy ustalenia charakteru wód Jeziora Kacko znajdującego się na dz. ew. nr 537 obręb Pniewo, gm. Okonek, pow. złotowski, woj. wielkopolskie w terminie.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2024 r., o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych "Budowa strategicznej sieci przesyłowej – linii 400kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina odcinek od słupa nr SZ-01 (z wyłączeniem tego słupa) do słupa nr ZŁ-17 (wraz ze słupem) od słupa nr ZŁ-08 (wraz ze słupem) do bramki Piła Krzewina"

Komunikat Burmistrza Okonka w sprawie zgromadzenia publicznego zaplanowanego na dzień 4.06.2024 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2024 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pn: „Budowa strategicznej sieci przesyłowej – linii 400kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina odcinek od słupa nr SZ-01 (z wyłączeniem tego słupa) do słupa nr ZŁ-17 (wraz ze słupem) od słupa nr ZŁ-08 (wraz ze słupem) do bramki Piła Krzewina”

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2024 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje-Jastrowie".

Zawiadomienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań powierzchniowych realizowanych w związku z budową drogi S11.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.04.2024 r. w sprawie wezwania do złożenia wyjaśnień w postępowaniu odwoławczym od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Szczecinek-Piła".

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 12.04.2024 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

Ogłoszenie Burmistrza Okonka z dnia 28 marca 2024 r. w celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. "Wygrana rodzina".

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej, realizowanej w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej numer 22 na odcinku Podgaje-granica województwa".

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.03.2024 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie: "ustalenie charakteru wód Jeziora Kacko znajdującego się na dz. ew. nr 537 obręb Pniewo, gm. Okonek, pow. złotowski, woj. wielkopolskie".

Komunikat o rozpoczęciu zgromadzenia publicznego w dniu 20.03.2024 r.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 20.03.2024 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2024 r. o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Podgaje- Jastrowie".

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 22.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 2 lutego 2024 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowana na terenie dz. Nr 323/7 w miejscowości Drawień, gm. Szczecinek, pow. Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie".

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa linii 400kV Dunowo - Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina".

Obwieszczenie Starosty Złotowskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Jeziorna w miejscowości Okonek".

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 23.01.2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z dnia 18.01.2024 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w treści decyzji znak: BD.RUZ.4210.81.2023.PC z dnia 13.12.2022 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 15.01.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla potrzeb inwestycji pn.: "Budowa drogi ppoż. nr 10 w Leśnictwie Racibórz na terenie Nadleśnictwa Okonek", pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 10.01.2024 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

Zawiadomienie Starosty Powiatowego z dnia 8.01.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi gminnej ul. Jeziornej w miejscowości Okonek.

2023

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 21 grudnia 2023 r. o odmowie wydania Skarbowi Państwa pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje - granica województwa".

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii 400kV Dunowo - Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina".

Zarządzenie nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 28.04.2023 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2023 r. o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich w ramach zadania "Opracowanie projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Szczecinek-Piła, gmina: Piła, Szydłowo, Jastrowie, Tarnówka, Okonek, Szczecinek, powiat: pilski, złotowski, szczecinecki, województwo: wielkopolskie, zachodniopomorskie".

Komunikat w sprawie realizacji programu pn. "Laptop dla Nauczyciela".

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.10.2023 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie: "ustalenie charakteru wód Jeziora Kacko znajdującego się na dz. ew. nr 537 obręb Pniewo, gm. Okonek, pow. złotowski, woj. wielkopolskie".

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje - granica województwa"

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2023 r. o niezałatwieniu sprawy ustalenia charakteru wód Jeziora Kacko znajdującego się na dz. ew. nr 537 obręb Pniewo, gm. Okonek, pow. złotowski, woj. wielkopolskie w terminie.

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pniewie.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich w decyzji - znak WOŚ-IV.7440.3.2022.MMI - zatwierdzającej projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w zakresie inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej - linii 400kV Dunowo - Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina".

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2023 r. o niezałatwieniu sprawy ustalenia charakteru wód Jeziora Kacko znajdującego się na dz. ew. nr 537 obręb Pniewo, gm. Okonek, pow. złotowski, woj. wielkopolskie w terminie.

Komunikat dotyczący zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego).

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 28.04.2023 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia charakteru wód Jeziora Kacko znajdującego się na dz. ew. nr 537 obręb Pniewo, gm. Okonek, pow. złotowski, woj. wielkopolskie.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w zakresie inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej - linii 400kV Dunowo - Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina".

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 8.02.2023 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w zakresie inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej - linii 400kV Dunowo - Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina".

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 12.01.2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.


2022

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2022 r. (747.55) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2022 r. (747.56) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 12.05.2022 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 12.05.2022 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 14.03.2022 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 14.01.2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 12.01.2022 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.


 

2021

InformacjaBurmistrza Okonka z dnia 29.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

Komunikat nr 41/2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z dnia 22 października 2021 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat nr 37/2021 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z dnia 20 września 2021 r. w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

InformacjaBurmistrza Okonka z dnia 23.03.2021 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

InformacjaBurmistrza Okonka z dnia 22.02.2021 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

InformacjaBurmistrza Okonka z dnia 05.01.2021 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 04.01.2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.


2020

Komunikat w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Okonku.

InformacjaBurmistrza Okonka z dnia 12.10.2020 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

Informacja Burmistrza Okonka z dnia 12.05.2020 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

Metryka

sporządzono
2023-05-17 przez Mikicki Grzegorz
udostępniono
2023-05-17 00:00 przez Mikicki Grzegorz
zmodyfikowano
2024-07-23 09:53 przez Mikicki Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4179
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.