Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska Sesje 2009 rok (kadencja 2006r. -2010 r.)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sesje 2009 rok (kadencja 2006r. -2010 r.), bieżące, menu 1245 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sesje 2009 rok (kadencja 2006r. -2010 r.)

Sesje 2009 rok (kadencja 2006r. -2010 r.)

Sesja XXXIII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2009 roku.

Uchwała Nr XXXIII/206/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie sprostowania uchwały zmieniającej budżet na 2008 rok.
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XXXIII/207/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXIII/208/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne Miasta i Gminy Okonek.

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XXXIV Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2009 roku.

Uchwała Nr XXXIV/209/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2009 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8

Uchwała Nr XXXIV/210/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2009 roku W sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Miastem i Gminą Okonek w zakresie realizacji wspólnego zadania publicznego jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XXXIV/211/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lędyczku, Szkoły Filialnej w Podgajach, Szkoły Filialnej w Borucinie oraz Szkoły Filialnej w Ciosańcu.

Uchwała Nr XXXIV/212/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Okonka.

INFORMACJE

Informacja z działalności prowadzonej z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji za 2008 rok.

Informacja Burmistrza Okonka z realizacji zadań inwestycyjnych w 2008 roku.

Informacja Burmistrza Okonka o sprzedaży w okresie od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Okonek.

Informacja Burmistrza Okonka z Planu zadań inwestycyjnych na 2009 rok.

Informacja z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku za okres 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.
- załącznik nr 1

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XXXV Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 marca 2009 roku.

Uchwała Nr XXXV/213/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Lotyń, Borucino, Ciosaniec, Łomczewo na lata 2009 - 2016.
LOTYŃ
- załącznik nr 1
BORUCINO
- załącznik nr 2
CIOSANIEC
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
ŁOMCZEWO
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Uchwała Nr XXXV/214/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy, w formie partnerstwa, pomiędzy Gminą Okonek ( Polska) a Gminą Woronowice ( Ukraina).

Uchwała Nr XXXV/215/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 marca 2009 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XXXVI Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2009 roku.

Uchwała Nr XXXVI/216/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2009 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

Uchwała Nr XXXVI/217/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku za 2008 rok.

Informacja z działalności z działalności placówek oświatowych za 2008 rok.

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XXXVII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 kwietnia 2009 roku.

Uchwała Nr XXXVII/218/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 kwietnia 2009 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XXXVIII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 kwietnia 2009 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/219/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Okonka za 2008 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/220/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 kwietnia 2009 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3

Uchwała Nr XXXVIII/221/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Okonek.

Uchwała Nr XXXVIII/222/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XXXIX Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2009 roku.

Uchwała Nr XXXIX/223/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2009 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

Uchwała Nr XXXIX/224/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Borucinie.

Uchwała Nr XXXIX/225/2009 Rady Miejskiej W OKONKU z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ciosańcu.

Uchwała Nr XXXIX/226/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lędyczku.

Uchwała Nr XXXIX/227/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Podgajach.

Uchwała Nr XXXIX/228/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Okonek.

Uchwała Nr XXXIX/229/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Okonek.

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XL Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 czerwca 2009 roku.

Uchwała Nr XL/230/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wydania opinii do propozycji nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 oraz przebiegu ich granic zlokalizowanych na terenie wsi Lędyczek, gmina Okonek.

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XLI Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2009 roku.
Uchwała Nr XLI/231/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2009 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

Uchwała Nr XLI/232/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XLII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 czerwca 2009 roku.

Uchwała Nr XLII/233/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 czerwca 2009 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

Uchwała Nr XLII/234/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Okonek na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XLII/235/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Okonek na 2010 rok środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XLII/236/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Okonka.
- uzasadnienie

Uchwała Nr XLII/237/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Glinki Suche, Węgorzewo i Wojnówko.
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

Uchwała Nr XLII/238/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” inwestycji p.n.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”.

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XLIII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2009 roku.

Uchwała Nr XLIII/239/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2009 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

Uchwała Nr XLIII/240/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwała Nr XLIII/241/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła.
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XLIII/242/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Hymnu Gminy Okonek.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr XLIII/243/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Sesja XLIV Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 września 2009 roku.

Uchwała Nr XLIV/244/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 września 2009 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Okonek.

Uchwała Nr XLIV/245/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 września 2009 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XLV Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2009 roku.

Uchwała Nr XLV/246/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2009 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8

Uchwała nr XLV/247/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XII/81/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Okonku za okres od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

Informacja Burmistrza Okonka o działalności za okres 25.08.2009 – 28.09.2009 roku.

Informacja Burmistrza Okonka o aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Informacja Burmistrza Okonka z realizacji stypendium szkolnego w ramach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2008/2009.
-tabela 1
-tabela 2

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku o funkcjonowaniu dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.06.2009 r.

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XLVI Rady Miejskiej w Okonku z dnia 20 października 2009 roku.

Uchwała Nr XLVI/248/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 20 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Okonek.

Uchwała Nr XLVI/249/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 20 października 2009 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XLVII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2009 roku.

Uchwała Nr XLVII/250/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8

Uchwała Nr XLVII/251/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Okonek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2010 rok.

Uchwała Nr XLVII/252/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

Uchwała Nr XLVII/253/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Okonek.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XLVII/254/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Okonka.

Uchwała Nr XLVII/255/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLVII/256/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Uchwała Nr XLVII/257/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Złotowskim i Gminą Złotów do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1021P Lędyczek – Złotów na odcinku Lędyczek – Radawnica” W ramach Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego ( drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Priorytetu II – Infrastruktura Komunikacyjna, wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 i zabezpieczenia w budżecie na 2010 rok środków finansowych na realizację tego zadania.

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XLVIII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 listopada 2009 roku.

Uchwała Nr XLVIII/258/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 listopada 2009 roku W sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8

Uchwała Nr XLVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

Uchwała Nr XLVIII/260/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne Miasta i Gminy Okonek.

INFORMACJA dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Okonku.

INFORMACJA dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Okonku oraz pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Okonek.

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XLIX Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 listopada 2009 roku.


Uchwała Nr XLIX/262/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Okonek.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XLIX/263/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o udzielanie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Okonku”.

Uchwała Nr XLIX/264/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o udzielanie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji stałego łącza wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Złotowie.Sesja L Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr L/265/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Okonku na 2010 rok.

Uchwała Nr L/266/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Okonku na 2010 rok.

Uchwała Nr L/267/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Okonku na 2010 rok.

Uchwała Nr L/268/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu oraz Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Okonku na 2010 rok.

Uchwała Nr L/269/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku na 2010 rok.
Uchwała Nr L/270/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8
- załącznik nr 9
- załącznik nr 10

Uchwała Nr L/271/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Okonek na lata 2009 - 2012”.
- załącznik

Uchwała Nr L/272/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

Uchwała Nr L/273/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Okonek.

Uchwała Nr L/274/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku.

Uchwała Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8
- załącznik nr 9
- załącznik nr 10
- załącznik nr 11
- załącznik nr 12
- załącznik nr 13
- załącznik nr 14

Uchwała Nr L/276/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1004P Lotyń-Lubniczka w miejscowości Lotyń”.

Uchwała Nr L/277/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek-Złotów na odcinku Lędyczek-Radawnica”.

Uchwała Nr L/278/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji stałego łącza Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Uchwała Nr L/279/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w zakresie kosztów bieżących utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku.

Uchwała Nr L/280/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Okonek na rok 2010.

Uchwała Nr L/281/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wykazu uchwalonych wydatków budżetu Miasta i Gminy Okonek, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr L/282/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

Uchwała Nr L/283/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Okonek na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr L/284/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Okonek na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr L/285/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wykazu uchwalonych wydatków budżetu Miasta i Gminy Okonek, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr L/286/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wykazu uchwalonych wydatków budżetu Miasta i Gminy Okonek, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Metryka

sporządzono
2009-02-13 przez
udostępniono
2009-02-13 01:00 przez Bronisława Ćwikła
zmodyfikowano
2010-11-29 16:17 przez Bronisława Ćwikła
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
767
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.