Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Burmistrz Okonka zarządzenia 2003 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „zarządzenia 2003 rok, bieżące, menu 1232 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

zarządzenia 2003 rok

zarządzenia 2003 rok

Numer zarządzenia

Data

podjęcia

Sprawa

8/2003

6 stycznia

Ustalenie planów finansowych placówek oświatowych

na 2003 rok.

9/2003

6 stycznia

Ustalenie planów finansowych Urzędu Miasta

i Gminy Okonek

10/2003

6 stycznia

Ustalenie planu finansowego Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku.

11/2003

16 stycznia

Ustalenie planu finansowego zadań zleconych gminom

z zakresu administracji rządowej.

12/2003

11 lutego

Przeprowadzenie wyborów do samorządów wsi i osiedli

na terenie Miasta i Gminy Okonek.

13/2003

20 lutego

Nie wykonanie prawa pierwokupu.

14/2003

24 lutego

Nie wykonanie prawa pierwokupu.

14a/2003

25 lutego

Nie wykonanie prawa pierwokupu.

15/2003

28 lutego

Zmiany w budżecie na 2003 r.

16/2003

10 marca

Ustalenie planów finansowych placówek oświatowych.

17/2003

10 marca

Ustalenie planów finansowych Urzędu Miasta

i Gminy Okonek.

18/2003

10 marca

Ustalenie planu finansowego Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej.

19/2003

10 marca

Ustalenie planu finansowego zadań zleconych gminie

z zakresu administracji rządowej.

20/2003

17 marca

Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

21/2003

25 marca

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych

w procedurze postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego i innych trybach

o wartości szacunkowej 30.000 euro.

22/2003

25 marca

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych

w procedurze postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego i innych trybach

o wartości szacunkowej 30.000 euro.

23/2003

26 marca

Zmiany w budżecie na 2003 r.

24/2003

7 kwietnia

Ustalenie planów finansowych Urzędu Miasta

i Gminy Okonek.

25/2003

7 kwietnia

Ustalenie planu finansowego zadań zleconych gminom

z zakresu administracji rządowej.

26/2003

22 kwietnia

Określenie regulaminu organizowania

i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora

szkoły lub innej placówki oświatowej na terenie

MiG Okonek.

27/2003

29 kwietnia

Ogłoszenie oraz ustalenie terminu

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Pniewie

28/2003

29 kwietnia

Ustalenie wysokości wynagrodzenia

przysługującego ekspertom za udział w pracach

komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela

mianowanego oraz zwrot kosztów podróży.

29/2003

30 kwietnia

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność komunalna gminy Okonek.

30/2003

załącznik 1

załącznik 2

załączniki

3, 4

30 kwietnia

Zmian w budżecie na 2003 r.

31/2003

5 maja

Ustanowienie pełnomocnika do spraw wyborów.

32/2003

5 maja

Ustalenie planu finansowego zadań zleconych gminom

z zakresu administracji rządowej.

33/2003

5 maja

Ustalenie planów finansowych Urzędu Miasta

i Gminy Okonek

34/2003

13 maja

Powołanie komisji konkursowej do

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora

Szkoły Podstawowej w Pniewie.

35/2003

14 maja

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla

Pani Krystyny Jakubowskiej ubiegającej się

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

36/2003

14 maja

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla

Pana Dariusza Kowalczuka ubiegającego się

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

37/2003

14 maja

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla

Pani Marii Ługowskiej ubiegającej się o awans zawodowy

na stopień nauczyciela mianowanego.

38/2003

16 maja

Zmiany w budżecie na 2003 r.

39/2003

16 maja

Ustalenie planów finansowych Urzędu MiG Okonek.

40/2003

16 maja

Ustalenie planu finansowego zadań zleconych gminom

z zakresu administracji rządowej.

41/2003

16 maja

Ustalenie planów finansowych Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

42/2003

19 maja

Powołanie na terenie gminy Okonek obwodowych komisji do spraw referendum

42a/2003

16 maja

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych

w procedurze postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego i innych trybach

o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro.

44/2003

22 maja

Ustalenie „Regulaminu pracy Miejsko-Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Okonku”

45/2003

26 maja

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność komunalną gminy Okonek

46/2003

załącznik 1

załącznik 2

załączniki

3, 4

30 maja

Zmiany w budżecie na 2003 rok

47/2003

02 czerwca

Nie wykonania prawa pierwokupu

48/2003

06 czerwca

Zmiany w budżecie na 2003 rok

49/2003

18 czerwca

Zmiany w budżecie na 2003 rok

50/2003

18 czerwca

Ustalenie planów finansowych Urzędu Miasta

i Gminy Okonek

51/2003

18 czerwca

Ustalenie planów finansowych Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

52/2003

18 czerwca

Ustalenie planów finansowych Zespołu Obsługi

Placówek Oświaty w Okonku

53/2003

załącznik

18 czerwca

Ustalenie planów finansowych zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

54/2003

24 czerwca

Powołani e Komisji Egzaminacyjnej do

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla

Pani Bożeny Solki ubiegającej się o awans zawodowy

na stopień nauczyciela mianowanego

52/2003

24 czerwca

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla

Pani Luizy Chomicz ubiegającej się o awans zawodowy

na stopień nauczyciela mianowanego

56/2003

24 czerwca

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla

Pani Joanny Dziubickiej ubiegającej się o awans

zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

57/2003

25 czerwca

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność komunalną gminy Okonek

58/2003

24 czerwca

Powołanie Gminnego Zespołu Reagowania

59/2003

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

30 czerwca

Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

i Gminy w Okonku

60/2003

30 czerwca

Zmiany w budżecie na 2003 rok

61/2003

03 lipca

Przeznaczenie do wydzierżawienia plaży miejskiej

w Okonku

62/2003

10 lipca

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność komunalną gminy Okonek

63/2003

24 lipca

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność komunalną gminy Okonek

64/2003

24 lipca

Powołanie Komisji do końcowego odbioru inwestycji

pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

w Okonku”

65/2003

dane ogólne

załącznik 1

załącznik 2, 3

załącznik 4, 5

załącznik 6, 7

załącznik

8, 9, 10

24 lipca

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za

I półrocze 2003 rok.

66/2003

20 sierpnia

Ustalenie planów finansowych Urzędu Miasta

i Gminy Okonek

67/2003

20 sierpnia

Ustalenia planów finansowych Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

68/2003

20 sierpnia

Ustalenia planów finansowych Zakładu Obsługi

Placówek Oświaty w Okonku

69/2003

20 sierpnia

Ustalenia planów finansowych zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych gminie

70/2003

26 sierpnia

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność komunalną gminy Okonek

71/2003

01 września

Przekazanie do użytkowania majątku

ruchomego stanowiącego własność gminy Okonek na

rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Okonku

72/2003

10 września

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność komunalną gminy Okonek

73/2003

18września

Upoważnienie Zastępcy Burmistrza do wydania

decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

74/2003

18 września

Upoważnienie Zastępcy Burmistrza do

składania oświadczenia woli w imieniu gminy

w zakresie zarządu mieniem

75/2003

18 września

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność komunalną gminy Okonek

76/2003

załącznik

nr 1

załącznik

nr 2

załącznik

nr 3

30 września

Zmiany w budżecie na 2003 rok

77/2003

załączniki

30 września

Ustalenie planów finansowych placówek oświatowych.

78/2003

09 października

Nie wykonano prawa pierwokupu

79/2003

16 października

Przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji mienia

i bazy magazynowej obrony cywilnej miasta i gminy

80/2003

24 października

Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

w Okonku dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających

do Rady Miejskiej w Okonku wyznaczonych na dzień

16 listopada 2003 r.

81/2003

załącznik

27 października

Prognozy kształtowania się długu publicznego gminy

Okonek.

82/2003

27 października

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami,

którym umorzono zaległość podatkową z tytułu podatków

i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego

i leśnego

83/2003

30 października

Powołania Komisji Mieszkaniowej

84/2003

03 listopada

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność komunalną gminy Okonek

85/2003

13 listopada

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność komunalną gminy Okonek

86/2003

14 listopada

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność komunalną gminy Okonek

87/2003

14 listopada

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych

w procedurze postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego i innych trybach

o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

88/2003

17 listopada

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych

w procedurze postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego i innych trybach

o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

89/2003

09 grudnia

Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminu w Okonku

90/2003

09 grudnia

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości

stanowiących własność komunalną gminy Okonek

91/2003

15 grudnia

Projekt budżetu na 2004 rok

92/2003

15 grudnia

Prognoza kształtowania się długu publicznego gminy

Okonek.

93/2003

15 grudnia

Ustalenie stawek bazowych czynszu za dzierżawę

gruntów stanowiących własność komunalną gminy

Okonek.

94/2003

15 grudnia

Ustalenie stawek bazowych czynszu za wynajem

lokali stanowiących własność komunalną gminy Okonek.

95/2003

29 grudnia

Nie wykonania prawa pierwokupu.

Metryka

sporządzono
2010-09-23 przez
udostępniono
2010-09-23 02:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2015-07-01 10:06 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4770
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.