Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska uchwały 2006 rok (kadencja 2002-2006)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „uchwały 2006 rok (kadencja 2002-2006), bieżące, menu 1230 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

uchwały 2006 rok (kadencja 2002-2006)

uchwały 2006 rok (kadencja 2002-2006)

Uchwały Rady Miejskiej w Okonku podjęte w 2006 roku (kadencja 2002 r. – 2006r.)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office">

Numer

uchwały

Data

podjęcia

Sprawa

XXXVIII/194/2006

31 stycznia

w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

w Okonku.

XXXVIII/195/2006

31 stycznia

zmieniająca uchwałę nr XV/68/2003 Rady Miejskiej

w Okonku z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie

ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu

jej poboru

XXXVIII/196/2006

31 stycznia

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/95/2004 Rady Miejskiej

w Okonku z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie

nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi

Pomocy Społecznej w Okonku.

XXXVIII/197/2006

31 stycznia

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Miasta i Gminy Okonek”

XXXVIII/198/2006

31 stycznia

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie

pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta

i gminy Okonek.

XXXVIII/199/2006

31 stycznia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na

dofinansowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

XXXVIII/200/2006

- załącznik 1

- załącznik 2

- załącznik 3

31 stycznia

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

XXXIX/201/2006

28 marca

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji o zmianę i zniesienie urzędowych

nazw miejscowości.

XXXIX/202/2006

28 marca

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków”.

XXXIX/203/2006

28 marca

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie

kwoty pochodzącej z umorzenia części pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

XXXIX/204/2006

28 marca

w sprawie szczegółowych zasad i trybu

umarzania, odraczania i rozkładania na raty

należności pieniężnych Gminy Okonek oraz jej

jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje

się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz

wskazania organów do tego uprawnionych.

XXXIX/205/2006

28 marca

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/197/06 Rady Miejskiej

w Okonku z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie

przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie Miasta i Gminy Okonek”

XXXIX/206/2006

28 marca

w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów

za ochronne

XL/208/2006

25 kwietnia

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta

i Gminy Okonek za 2005 r.

XL/209/2006

25 kwietnia

w sprawie ustalenia najniższego

wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego

punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Okonku

XL/210/2006

25 kwietnia

w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Okonku

i nadania regulaminu

XL/211/2006

25 kwietnia

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta

i Gminy Okonek

XL/212/2006

25 kwietnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Związku Gmin Krajna z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów budowy międzygminnego
schroniska dla zwierząt w Złotowie.

XL/213/2006

- załącznik 1

- załącznik 2

- załącznik 3, 4, 5

25 kwietnia

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

XLI/214/2006

- załączniki 1,2

- załączniki 3-8

23 maja

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

XLI/215/2006

23 maja

w sprawie przejęcia na własność gminy Okonek

majątku Skarbu Państwa.

XLI/216/2006

23 maja

w sprawie przejęcia na własność gminy Okonek

majątku Skarbu Państwa.

XLII/217/2006

27 czerwca

w sprawie uchwalenia „ Regulaminu udzielania

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy

Okonek”.

XLII/218/2006

27 czerwca

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/179/2005 Rady Miejskiej

w Okonku z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia

do realizacji Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta

i Gminy Okonek na rok 2006.

XLII/219/2006

27 czerwca

w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie

kwoty pochodzącej z umorzenia części pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

XLII/220/2006

Załącznik

27 czerwca

w sprawie zasad udzielania dotacji na

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

XLII/221/2006

uzasadnienie

do uchwały

- załącznik1

- załącznik 2

- załączniki 3,4

- załączniki 5,6

27 czerwca

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

XLII/222/2006

27 czerwca

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Gmin, Powiatów

i Województw „DROGA S11

XLIII/223/2006

- załącznik 1

- załącznik 2

- załączniki 3-9

1 sierpnia

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

XLIII/224/2006

1 sierpnia

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/179/2005 Rady Miejskiej

w Okonku z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia

do realizacji Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta

i Gminy Okonek na rok 2006.

XLIII/225/2006

1 sierpnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie

dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Piła

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących

kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

XLIV/226/2006

29 sierpnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta

i Gminy Okonek.

XLIV/227/2006

29 sierpnia

w sprawie określenia zakresu i formy informacji

o przebiegu wykonania budżetu gminy Okonek

oraz przebiegu wykonania planów finansowych

instytucji kultury za I półrocze.

XLIV/229/2006

29 sierpnia

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu

planu aglomeracji Okonek.

Metryka

sporządzono
2010-08-28 przez
udostępniono
2010-08-28 02:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2015-09-08 09:17 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2862
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.