Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska Sesje 2008 rok (kadencja 2006r. -2010 r.)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sesje 2008 rok (kadencja 2006r. -2010 r.), bieżące, menu 1210 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sesje 2008 rok (kadencja 2006r. -2010 r.)

Sesje 2008 rok (kadencja 2006r. -2010 r.)

Sesja XVII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Okonku.

Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.

Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

Uchwała nr XVII/126/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

PROTOKÓŁ Z SESJI


Sesja XVIII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne Miasta i Gminy Okonek.

Uchwała Nr XVIII/128/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku.

Uchwała Nr XVIII/129/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku.

Uchwała Nr XVIII/130/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XVIII/131/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym.

Uchwała nr XVIII/132/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej w Lotyniu i Gimnazjum w Lotyniu w Zespół Szkół w Lotyniu.

Uchwała Nr XVIII/134/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne Miasta i Gminy Okonek.

INFORMACJE

Informacja Burmistrza Okonka o sprzedaży w okresie od dnia 01.01. 2007 r. do dnia 31.12.2007 r. nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Okonek.

Informacja z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku za okres 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku.

Informacja o przebiegu wykonania Planów Finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za 2007rok.

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku o funkcjonowaniu d o d a t k ó w m i e s z k a n i o w y c h zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku za okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

Informacja z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za 2007 rok.

Informacja Burmistrza Okonka z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r.

Protokół z sesji


Sesja XIX Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 marca 2008 r.

Uchwała nr XIX/135/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

Protokół z sesji


Sesja XX Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Okonka za 2007 rok.

Uchwała nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6

Uchwała nr XX/138/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

Uchwała Nr XX/139/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji remontu infrastruktury drogowej polegającego na "Modernizacji odcinka chodnika przy drodze powiatowej wzdłuż ulicy Kolejowej w Okonku".

Uchwała Nr XX/140/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały o udzielanie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w zakresie kosztów bieżących utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku.

Uchwała Nr XX/141/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lotyniu.
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XX/142/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Lotyń.
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Łomczewo.
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XX/144/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy.

Uchwała Nr XX/145/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Protokół z sesji

INFORMACJE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZGKiM Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2007.

Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych za 2007 rok.


Sesja XXI Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 maja 2008 r.

Uchwała nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 maja 2008 rokuw sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7

Protokół z sesji


Sesja XXII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 r.

Uchwała nr XXII/147/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Okonek.

Uchwała nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Okonek.

Uchwała nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku W sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7

Uchwała nr XXII/150/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Okonek na dofinansowanie prac remontowych zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała nr XXII/151/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Okonek na dofinansowanie prac remontowych zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała nr XXII/152/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

Uchwała nr XXII/153/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

Uchwała nr XXII/154/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 rokuw sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Okonek".
- załącznik nr 1

Uchwała nr XXII/155/08 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Okonka.

INFORMACJE

INFORMACJA o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Okonekw 2007 roku.

INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Okonek w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY za okres od 01.01.2008r. - 31.05.2008r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY za okres od 01.01.2007r. - 31.12.2007r.

Protokół z sesji


Sesja XXIII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 lipca 2008 r.

Uchwała nr XXIII/156/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 lipca 2008 roku W sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

Protokół z sesji


Sesja XXIV Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Uchwała nr XXIV/157/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6

Uchwała Nr XXIV/158/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Okonek".

Uchwała Nr XXIV/159/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Okonek.

Uchwała Nr XXIV/160/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Lotyń, Borucino, Ciosaniec, Łomczewo na lata 2008 - 2015.
LOTYŃ
- załącznik nr 1
BORUCINO
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
CIOSANIEC
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
ŁOMCZEWO
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Protokół z sesji


Sesja XXV Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 września 2008 r.

Uchwała nr XXV/161/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7

Protokół z sesji


Sesja XXVI Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2008 r.

Uchwała nr XXVI/162/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6

Uchwała Nr XXVI/163/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

Uchwała Nr XXVI/164/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.

Uchwała Nr XXVI/165/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podgaje - terenu wzdłuż drogi krajowej nr 11.
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

Uchwała Nr XXVI/166/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk pracy w Komisariacie Policji w Okonku.

Uchwała Nr XXVI/167/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w zakresie zakupu materiałów z przeznaczeniem na remont ogrodzenia przy Komisariacie Policji w Okonku.

Uchwała Nr XXVI/168/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Okonku.


Sesja XXVII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2008 r.

Uchwała Nr XXVII/169/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Łomczewo.
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

Uchwała Nr XXVII/170/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawki ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Uchwała nr XXVII/171/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2008 roku W sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5


Sesja XXVIII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/172/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr V/41/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku Rady Miejskiej w Okonku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Okonku.

Uchwała Nr XXVIII/173/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2008 roku w sprawie "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Okonek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na 2009 rok.

Uchwała nr XXVIII/174/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2008 roku W sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5

Uchwała Nr XXVIII/175/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2008 roku w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Okonku.

Protokół z sesji


Sesja XXIX Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 r.

Uchwała Nr XXIX/176/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 roku W sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8
- załącznik nr 9

Uchwała Nr XXIX/177/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/178/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXIX/179/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Okonek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr XXIX/180/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę.

Uchwała Nr XXIX/181/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność komunalną i dowiezione do oczyszczalni.

Uchwała Nr XXIX/182/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Okonek w 2009 roku.
- załącznik nr 1

Uchwała Nr XXIX/183/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

Uchwała Nr XXIX/184/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

Uchwała Nr XXIX/185/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Okonka.

Protokół z sesji


Sesja XXX Rady Miejskiej w Okonku z dnia 1 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XXX/186/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

Protokół z sesji


Sesja XXXI Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XXXI/187/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Protokół z sesji


Sesja XXXII Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XXXII/188/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Okonku na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXII/189/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Okonku na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXII/190/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Okonku na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXII/191/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu oraz Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Okonku na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXII/192/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXII/193/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Okonek na rok 2009.

Uchwała Nr XXXII/194/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku, gruntu części działki ozn. ewid. nr 497 położonej w Okonku przy ul. Szczecińskiej (wzdłuż drogi krajowej nr 11).

Uchwała Nr XXXII/195/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

Uchwała Nr XXXII/196/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7

Uchwała Nr XXXII/197/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Okonek na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXXII/198/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w zakresie kosztów bieżących utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku.

Uchwała Nr XXXII/199/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji stałego łącza Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Uchwała Nr XXXII/200/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu trwałego wyposażenia ratunkowego do karetki pogotowia Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Uchwała Nr XXXII/201/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Okonku".

Uchwała Nr XXXII/202/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P na odcinku Borucino - Pniewo - Jastrowie".

Uchwała Nr XXXII/203/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wykazu uchwalonych wydatków budżetu Miasta i Gminy Okonek, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XXXII/204/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne Miasta i Gminy Okonek.

Uchwała Nr XXXII/205/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku W sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8
- załącznik nr 9
- załącznik nr 10

Metryka

sporządzono
2008-04-02 przez
udostępniono
2008-04-02 02:00 przez Bronisława Ćwikła
zmodyfikowano
2009-04-30 02:00 przez Bronisława Ćwikła
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
751
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.