Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Burmistrz Okonka Zarządzenia 2022 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia 2022 rok, bieżące, menu 1754 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia 2022 rok

Zarządzenia 2022 rok

Zarządzenie nr 1/2022 Burmistrza Okonka z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Okonka z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Okonek 2022 r."

Zarządzenie nr 3/2022 Burmistrza Okonka z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Okonka z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Okonka z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Okonek, a Nadleśnictwem Okonek.

Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Okonka z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Okonka z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Okonka z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wykreślenia zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Okonka z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Okonek.

Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Okonka z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Okonka z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Zarządzenie nr 12/2022 Burmistrza Okonka z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Okonka z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania sołtysa Sołectwa Lędyczek.

Zarządzenie nr 14/2022 Burmistrza Okonka z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Okonka z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży i użyczenia stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Okonka z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Okonku Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Okonka z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Okonku.

Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Okonka z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Okonka z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty na realizację zadania publicznego Gminy Okonek z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 20/2022 Burmistrza Okonka z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Okonku do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zarządzenie nr 21/2022 Burmistrza Okonka z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy Okonek.

Zarządzenie nr 22/2022 Burmistrza Okonka z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji socjalnej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zarządzenie nr 23/2022 Burmistrza Okonka z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie: regulaminu uprawiania amatorskiego połowu ryb na terenie nieruchomości gruntowej nr 1 w obrębie Podgaje oraz nieruchomości gruntowej nr 322 w obrębie Okonek pokrytych wodami stojącymi.

Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 25/2022 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok.

Zarządzenie nr 26/2022 Burmistrza Okonka z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku za 2021 rok.

Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Okonka z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru oferty na realizację zadania publicznego Gminy Okonek z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. "Organizacja, propagowanie różnych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej z wyłączeniem rozgrywek piłki nożnej w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile".

Zarządzenie nr 28/2022 Burmistrza Okonka z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Okonka z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Okonku.

Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Okonka z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Okonka z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Okonka z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji "Konkursu na najlepszych uczniów szkół podstawowych Miasta i Gminy Okonek" i ustalenia jego regulaminu na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Okonka z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Okonka z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Okonka z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza Okonka z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 36/2022 Burmistrza Okonka z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Borucino.

Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza Okonka z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Okonek zakazu podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych.

Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Okonka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Okonka z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Zarządzenie nr 41/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 42/2022 Burmistrza Okonka z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu korzystania oraz ustalenia stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 43/2022 Burmistrza Okonka z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Zarządzenie nr 44/2022 Burmistrza Okonka z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Okonka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Okonek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Okonka z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Okonka z dnia 26.04.2022 r. w sprawie organizacji "Konkursu na najlepszych uczniów szkół podstawowych Miasta i Gminy Okonek" i ustalenia jego regulaminu na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Okonka z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania nagród dla najlepszych uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych Miasta i Gminy Okonek za rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Okonka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor/Podinspektor ds. spadków i windykacji.

Zarządzenie nr 49/2022 Burmistrza Okonka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor/Podinspektor ds. ochrony przyrody i gospodarki wodnej.

Zarządzenie nr 50/2022 Burmistrza Okonka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2022 Burmistrza Okonka z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Okonku.

Zarządzenie nr 51/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Okonka z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 53/2022 Burmistrza Okonka z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Okonka z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Zarządzenie nr 55/2022 Burmistrza Okonka z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 56/2022 Burmistrza Okonka z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 57/2022 Burmistrza Okonka z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Okonka z dnia 16.02.2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Zarządzenie nr 58/2022 Burmistrza Okonka z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Zarządzenie nr 59/2022 Burmistrza Okonka z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 60/2022 Burmistrza Okonka z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Okonka z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Okonka z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 63/2022 Burmistrza Okonka z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku.

Zarządzenie nr 64/2022 Burmistrza Okonka z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2022 - 2031.

Zarządzenie nr 65/2022 Burmistrza Okonka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 66/2022 Burmistrza Okonka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sprzedaży samochodu marki RENAULT TRAFIC stanowiącego mienie gminy Okonek.

Zarządzenie nr 67/2022 Burmistrza Okonka z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Okonku.

Zarządzenie nr 68/2022 Burmistrza Okonka z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 69/2022 Burmistrza Okonka z dnia 13 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży stanowiących własność komunalną Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 70/2022 Burmistrza Okonka z dnia 15 września 2022 r. w sprawie procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" w Gminie Okonek"

Zarządzenie nr 71/2022 Burmistrza Okonka z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem Gminy Okonek"

Zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Okonka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 73/2022 Burmistrza Okonka z dnia 4 października 2022 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.

Zarządzenie nr 74/2022 Burmistrza Okonka z dnia 8 października 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 75/2022 Burmistrza Okonka z dnia 25 października 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 76/2022 Burmistrza Okonka z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 77/2022 Burmistrza Okonka z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Zarządzenie nr 78/2022 Burmistrza Okonka z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 79/2022 Burmistrza Okonka z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zarządzenie nr 80/2022 Burmistrza Okonka z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2023-2029.

Zarządzenie nr 81/2022 Burmistrza Okonka z dnia 17 Listopada 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu z terenu Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 82/2022 Burmistrza Okonka z dnia 28 Listopada 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu z terenu Gminy Okonek.

Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 84/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok.

Zarządzenie nr 85/2022 Burmistrza Okonka z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 86/2022 Burmistrza Okonka z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 87/2022 Burmistrza Okonka z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 88/2022 Burmistrza Okonka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Zarządzenie nr 89/2022 Burmistrza Okonka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 90/2022 Burmistrza Okonka z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Okonka z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany załącznika do zarządzenia nr 126/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości dla budżetu i Urzędu Miasta w Okonku.

Zarządzenie nr 92/2022 Burmistrza Okonka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok.

Zarządzenie nr 94/2022 Burmistrza Okonka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2023.

Zarządzenie nr 95/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

Zarządzenie nr 96/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Metryka

sporządzono
2022-03-31 przez Zabrocki Jakub
udostępniono
2022-03-31 00:00 przez Mikicki Grzegorz
zmodyfikowano
2023-01-11 09:32 przez Mikicki Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2690
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.