Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Wybory Wybory samorządowe 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory samorządowe 2018, bieżące, menu 1650 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego mającego swoją siedzibę na terenie powiatu pilskiego i złotowskiego.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 14 sierpnia 2018 r.w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z terenu powiatu pilskiego i złotowskiego.

Tworzenie komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.

Zgłoszenia kandatów na członków terytorialnej komisji wyborczej

Zgłaszanie kandydatów na radnych

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw


Informacja Burmistrza Okonka z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Okonka z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku dla wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Obwieszczenie Starosty Złotowskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych Powiatu Złotowskiego, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania z terenu powiatu pilskiego i złotowskiego.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 22 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wzoru listy poparcia kandydatów na radnych.

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące członków komisji oraz kandydatów w wyborach.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania (załącznik nr 1).

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania (załącznik nr 2).
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Okonka z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wskazania pracownika Urzędu Miejskiego w Okonku na pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Okonka z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w Gminie Okonek w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Postanowienie nr 47/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku.

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z 10 września 2018 r. o dyżurach Komisji w celu zgłaszania i rejestrowania list kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przez pełnomocników Komitetów Wyborczych.
Informacja z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Okonku.
 12.09.2018.wyb.3.logo.jpg


Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku z dnia 12 września 2018 r. o terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku.
Obwieszczenie Burmistrza Okonka z dnia 12 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku z dnia 18 września 2018 r. Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości: W okręgu wyborczym nr 10 nie zgłoszono wymaganej liczby list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Okonku, w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku z dnia 18 września 2018 r. Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości: W okręgu wyborczym nr 12 nie zgłoszono wymaganej liczby list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Okonku, w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku z dnia 27 września 2018 r. o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Złotowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku z dnia 28 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Okonku bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10.

Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Okonku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Postanowienie Nr 80/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Okonek.
Postanowienie Nr 97/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Okonka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Okonku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Złotowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Postanowienie Nr 153/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 8 w Okonku.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Okonku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Okonku z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Okonka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Postanowienie Nr 172/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 w gminie Okonek.

Postanowienie Nr 181/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w gminie Okonek.
Postanowienie Nr 257/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Okonek.

Postanowienie Nr 258/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w gminie Okonek.
Postanowienie Nr 270/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w gminie Okonek.

Postanowienie Nr 271/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 8 w gminie Okonek.
Postanowienie Nr 273/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 4 w gminie Okonek.
Protokół z wyborów do Rady miejskiej w Okonku.

Protokół z wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Okonka.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego.

Metryka

sporządzono
2018-08-20 przez Maciej Naus
udostępniono
2018-08-20 02:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2018-10-31 14:12 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1096
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.