Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Karty Usług - jak załatwić sprawę w urzędzie Wynajęcie hali widowiskowo-sportowej w Okonku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wynajęcie hali widowiskowo-sportowej w Okonku, bieżące, menu 1551 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wynajęcie hali widowiskowo-sportowej w Okonku

Wynajęcie hali widowiskowo-sportowej w Okonku

WYNAJĘCIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W OKONKU

Sprawa prowadzona przez Wydział Organizacyjny

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie nr 154/2011 Burmistrza Okonka z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyteczności publicznej oraz cen wynajmu za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych użyteczności publicznej.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
 • podpisane oświadczenie – Załącznik nr 1 do Regulaminu Hali widowiskowo-sportowej (Zarządzenie nr 154/2011); druki dostępne w obiekcie u pracownika obsługi

Opłaty:

CENNIK WYNAJMU

HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ

(wyciąg z załącznika)

Hala

widowiskowo
–sportowa

w Okonku

1 h

1,5 h

2 h

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

Wynajem całej płyty boiska

50 zł

25 zł

60 zł

30 zł

70 zł

35 zł

Wynajem 1/3 płyty boiska

15 zł

10 zł

20 zł

15 zł

25 zł

20 zł

Wynajem widowni

100 zł

Miejsce załatwienia sprawy/jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Organizacyjny, pokój 18, budynek B, Urząd Miejski w Okonku

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 700 - 1600
 • wtorek – czwartek: 700 - 1500
 • piątek: 700 - 1400

Godziny otwarcia hali:

 • poniedziałek - piątek: 700 - 2200
 • sobota: 700 - 1300

Kontakt:

Michał Matusewicz / Weronika Choroszewska-Kłos

tel. (067) 266 91 51

e-mail: sport@okonek.pl / sport.promocja@okonek.pl

Termin odpowiedzi:

1 dzień
informacja o prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Okonek, reprezentowana przez Burmistrza Okonka z siedzibą w Okonku przy ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, tel. 67 266 90 03, mail: ratusz@okonek.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Okonku pod adresem: kadry@okonek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Okonku i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Okonku.
Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Metryka

sporządzono
2016-04-22 przez Maciej Naus
udostępniono
2016-04-22 02:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2018-05-24 14:28 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
760
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.