Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska Sesje 2014 rok (kadencja 2014 r. - 2018 r.)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sesje 2014 rok (kadencja 2014 r. - 2018 r.), bieżące, menu 1493 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sesje 2014 rok (kadencja 2014 r. - 2018 r.)

Sesje 2014 rok (kadencja 2014 r. - 2018 r.)

Sesja I Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2014 roku.

Zwołanie sesji

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Okonku.

protokół z sesji


Sesja II Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2014 roku.

Zwołanie sesji

protokół z sesji


Sesja III Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2014 roku.

Zwołanie sesji

Uchwała Nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Okonku.

Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Okonku oraz ich składu liczbowego.

Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Okonku.

Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku.

Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Okonka.

protokół z sesji


Sesja IV Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 grudnia 2014 roku.

Zwołanie sesji

Uchwała Nr IV/7/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2014 rok.

Uchwała Nr IV/8/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu uchwalonych wydatków budżetu Gminy Okonek, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr IV/9/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Okonbek na członka Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

protokół z sesji


Sesja V Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Zwołanie sesji

Uchwała Nr V/10/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowaniej położonej w Okonku na rzecz Gminy Okonek.

Uchwała Nr V/11/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Okonek dotychczasowym dzierżawcom.

Uchwała Nr V/12/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Okonek na lata 2014-2017".

Uchwała Nr V/13/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Okonek na 2015 rok.

Uchwała Nr V/14/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Okonek na lata 2015-2017.

Uchwała Nr V/15/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/210/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Okonku.

Uchwała Nr V/16/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę.

Uchwała Nr V/17/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność komunalną i dowiezione do oczyszczalni.

Uchwała Nr V/18/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku na 2015 rok.

Uchwała Nr V/19/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2015-2028.

Uchwała Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Uchwała Nr V/21/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji z budżetu Gminy Okonek na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr V/22/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Okonku na 2015 rok.

Uchwała Nr V/23/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Okonku na 2015 rok.

Uchwała Nr V/24/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Okonku na 2015 rok.

protokół z sesji


Metryka

sporządzono
2014-11-26 przez Maciej Naus
udostępniono
2014-11-26 01:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2015-02-28 01:00 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
739
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.