Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Karty Usług - jak załatwić sprawę w urzędzie Mieszkania komunalne (gminne) Przydział mieszkania z zasobu Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Przydział mieszkania z zasobu Gminy, bieżące, menu 1476 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przydział mieszkania z zasobu Gminy

Przydział mieszkania z zasobu Gminy

PRZYDZIAŁ MIESZKANIA Z ZASOBU GMINY OKONEK

Sprawa prowadzona przez Wydział Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Środowiska

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokalów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 ze zm.)
 • Uchwała Nr VIII/37/94 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przydział mieszkania z zasobu Gminy Okonek,

2) zaświadczenie lub inne potwierdzające wysokość dochodu dokumenty z ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku,

3) do wniosku o przydział lokalu socjalnego składany przez osobę z wyrokiem sądu o eksmisję należy dołączyć ksero wyroku sądowego o eksmisję,

4) do wniosku o zamianę mieszkania ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy lub członka rodziny należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji ( niezdolności do pracy) spowodowanej stanem narządu ruchu.

Opłaty:

Brak

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski - Sekretariat, Budynek A, pokój Nr 10

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 700 - 1600
 • Wtorek – Czwartek 700 - 1500
 • Piątek 700 - 1400

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Środowiska, Budynek B, I piętro pok. Nr 26

Kontakt:

Piotr Janiszewski

tel.: (67) 266-09-57; e-mail: zamowienia@okonek.pl

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

informacja o prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Okonek, reprezentowana przez Burmistrza Okonka z siedzibą w Okonku przy ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, tel. 67 266 90 03, mail: ratusz@okonek.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Okonku pod adresem: kadry@okonek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż w/w ustawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Okonku i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o przydział.
Zapisz dokument

Metryka

sporządzono
2014-07-23 przez Maciej Naus
udostępniono
2014-07-23 02:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2018-05-24 14:18 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
890
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.