Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Karty Usług - jak załatwić sprawę w urzędzie Wymeldowania i zameldowania Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, bieżące, menu 1473 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.z 2021 r. poz. 510), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 13 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz.2411)


Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego
w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej
w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu lub osobę dysponującą tytułem prawnym.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie. Takim dokumentem jest: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, umowa cywilno-prawna. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności działki na której wybudowano budynek, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego albo zezwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego, lub zawiadomienie o zakończeniu budowy wydane przez organ nadzoru budowlanego.

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.Opłaty:

 • nie pobiera się.


W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika – opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom oraz rodzeństwu.
Wniesienie opłaty za udzielone pełnomocnictwo dokonuje się w na konto SBL Złotów O/Okonek nr 83 8941 1016 0050 0861 2000 0080

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Okonku, ul. Niepodległości 53 pokój nr 16, tel. 67 266 09 83

 

Termin załatwienia sprawy:

 • od ręki.

 

Forma załatwienia sprawy:

 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy na wniosek osoby meldującej się

 

Godziny pracy:

 • poniedziałek 7ºº - 16ºº
 • wtorek – czwartek 7ºº - 15ºº
 • piątek 7ºº - 14ºº

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny, Budynek A, I piętro, pok. 16 – 17

 

Kontakt:

Marlena Perłowska

tel. 67 266 09 83, e-mail obywatelski@okonek.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

 • W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów czynność zameldowania na pobyt stały dokonywana jest od ręki.

 

Tryb odwoławczy:

 • nie przysługuje

 

informacja o prywatności:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

ZAŁĄCZNIKI:

Zgłoszenie pobytu stałego. Zapisz dokument
Zgłoszenie pobytu czasowego. Zapisz dokument
Pełnomocnictwo Zapisz dokument

 

Metryka

sporządzono
2014-07-22 przez Maciej Naus
udostępniono
2014-07-22 00:00 przez Perłowska Marlena
zmodyfikowano
2021-05-12 14:24 przez Perłowska Marlena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2098
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.