Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Komunikaty Stypendia Sportowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stypendia Sportowe, bieżące, menu 1359 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stypendia Sportowe

Stypendia Sportowe

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH

Wydział Sportu, Turystyki i Promocji informuje, że do 30września 2013 roku można składać wnioski o przyznanie nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym, a do 31 października 2013 r. o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Okonka dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym za 2013 r.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych Burmistrza Okonkaoraz przyznawania nagród określa regulamin, będący załącznikiem do uchwały Nr XLIII/217/2013Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

Dokumenty‌ do‌ pobrania:

Regulamin [.PDF]

Wniosek ‌[.DOC]

Program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy ‌[.DOC]

Oświadczenie do celów podatkowych‌ [.DOC]

Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych ‌[.DOC]

Oświadczenie osoby fizycznej która osiągnęła wysokie wyniki sportowe ‌[.DOC]

Oświadczenie o okolicznościach powodujących pozbawienie stypendium‌ [.DOC]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [.DOC]

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Sportu, Turystyki
i Promocji Urzędu Miejskiego w Okonku – osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Okonku ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć:

1) program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;

2) potwierdzony za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w przypadku wniosków składanych przez kluby, związki
i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;

3) oświadczenie do celów podatkowych;

4) oświadczenie do celów ubezpieczeniowych;

5) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki;

6) oświadczenie osoby fizycznej, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;

7) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie
o niepełnosprawności - dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;

8) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty - dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę;

9) ‌oświadczenie o okolicznościach powodujących pozbawienie stypendium‌;

10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Do wniosku o przyznanie nagrody należy załączyć:

1) potwierdzony za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w przypadku wniosków składanych przez kluby, związki
i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;

2) oświadczenie do celów podatkowych;

3) oświadczenie do celów ubezpieczeniowych;

4) oświadczenie osoby fizycznej, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;

5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty - dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę;

6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Podpisy:
W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa:

1) klub, związek, organizacja pozarządowa działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
a) podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.

2) osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe:

a) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 13 roku życia dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny;

b) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym;

c) w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:

1) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Burmistrz Okonka.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wypłaty przyznanego Pani/Panu stypendium sportowego.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, ZUS, NFZ oraz odpowiedni co do siedziby Urząd Skarbowy.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

5) Podanie Burmistrzowi Okonka danych osobowych jest dobrowolne.

6) Informujemy również, że wypełniając wniosek o przyznanie stypendium sportowego wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z przyznaniem stypendium sportowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Metryka

sporządzono
2013-04-17 przez Maciej Naus
udostępniono
2013-04-17 02:00 przez Maciej Naus
zmodyfikowano
2013-09-30 02:00 przez Maciej Naus
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
789
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.