Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Budżet do 2008 roku Budżet 2010 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budżet 2010 rok, bieżące, menu 1274 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Budżet 2010 rok

Budżet 2010 rok

Budżet na 2010 rok

Uchwała Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8
- załącznik nr 9
- załącznik nr 10
- załącznik nr 11
- załącznik nr 12
- załącznik nr 13
- załącznik nr 14

Uchwała Nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Nr 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia projektu planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr LII/294/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8


Nr 10/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Nr 11/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2009 rok.


Nr 14/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr LIV/310/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7

Nr 22/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2009 roku.

Nr 23/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.


Nr 24/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy w Okonku w I kwartale 2010 roku.

Uchwała Nr LV/311/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.
- uzasadnienie
- załącznik nr 1 i 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

Nr 29/2010 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Okonka z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.
Nr 34/2010 z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Nr 36/2010 z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr LVI/314/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Nr 38/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Nr 39/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr LVII/316/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Nr 42/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Nr 43/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Nr 44/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Nr 47/2010 z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.
Uchwała Nr LVIII/320/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Okonka z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Okonka z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 58/2010 Burmistrza Okonka z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Okonka z dnia 30 lipca 2010 w sprawie ustalenia planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorzadu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Okonka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr LIX/327/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Uchwała Nr LX/333/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie mian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Okonka z dnia 29 września 2010 w sprawie ustalenia planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorzadfu terytorialnego.

Uchwała Nr LXI/340/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 76/2010 Burmistrza Okonka z dnia 18 października 2010 w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 77/2010 Burmistrza Okonka z dnia 18 października 2010 w sprawie ustalenia planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 78/2010 Burmistrza Okonka z dnia 19 października 2010 w sprawie ustalenia planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr LXII/341/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Okonka z dnia 27 października 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Okonka z dnia 29 października 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Okonka z dnia 29 października 2010 w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy w Okonku w III kwartale 2010 roku.

Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Okonka z dnia 29 października 2010 w sprawie ustalenia planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr LXIII/346/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 85/2010 Burmistrza Okonka z dnia 8 listopada 2010 w sprawie ustalenia planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządfu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Okonka z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 89/2010 Burmistrza Okonka z dnia 18 listopada 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Okonka z dnia 18 listopada 2010 w sprawie ustalenia projektu planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego, wpwywów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w zakresie wpływów, dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji przekazywanych z budżetu Miasta i Gminy Okonek dla jednostek sektora finansów publicznych i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europrjskiej.

Zarządzenie Nr 94/2010 Burmistrza Okonka z dnia 24 listopada 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 98/2010 Burmistrza Okonka z dnia 30 listopada 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 99/2010 Burmistrza Okonka z dnia 30 listopada 2010 w sprawie ustalenia planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 102/2010 Burmistrza Okonka z dnia 7 grudnia 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 105/2010 Burmistrza Okonka z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 107/2010 Burmistrza Okonka z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie ustalenia planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorzadu terytorialnego.

Uchwała Nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 108/2010 Burmistrza Okonka z dnia 16 grudnia 2010 w sprawie ustalenia planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorzadu terytorialnego.

Metryka

sporządzono
2010-03-17 przez
udostępniono
2010-03-17 01:00 przez Beata Kosiara - Małecka
zmodyfikowano
2010-12-30 10:13 przez Beata Kosiara - Małecka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
707
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.