Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Okonek
Menu góra
Strona startowa Informacje Z Archiwum Rada Miejska uchwały 2006 rok (kadencja 2006-2010)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „uchwały 2006 rok (kadencja 2006-2010), bieżące, menu 1241 - BIP - Gmina Okonek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

uchwały 2006 rok (kadencja 2006-2010)

uchwały 2006 rok (kadencja 2006-2010)

Uchwały Rady Miejskiej w Okonku podjęte w 2006 roku (kadencja 2006 r. - 2010r)

Numer

uchwały

Data

podjęcia

Sprawa

I/1/2006

24 listopada

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania

wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

I/2/2006

24 listopada

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

w Okonku.

I/3/2006

24 listopada

w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru radnych

na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

I/4/2006

24 listopada

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady

Miejskiej w Okonku.

III/5/2006

12 grudnia

w sprawie zakresu upoważnienia

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Okonku

do podejmowania czynności z zakresu stosunku

pracy Burmistrza Miasta i Gminy Okonek.

III/6/2006

12 grudnia

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta

i Gminy Okonek

III/7/2006

12 grudnia

w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu

działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Okonku

oraz ich składu liczbowego.

III/8/2006

12 grudnia

w sprawie powołania składów osobowych

stałych Komisji Rady Miejskiej w Okonku.

III/9/2006

12 grudnia

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej w Okonku.

III/10/2006

12 grudnia

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/179/2005 Rady

Miejskiej w Okonku z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta

i Gminy Okonek na rok 2006.

III/11/2006

12 grudnia

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków

do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia

za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraźnych zastępstw oraz wysokość i

warunki wypłacania innych świadczeń wynikających

ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych

w placówkach oświatowych prowadzonych przez

Gminę Okonek w 2007 roku.

III/12/2006

12 grudnia

w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w

inną formę organizacyjno - prawną.

III/13/2006

12 grudnia

zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązań w

zakresie podejmowania remontów o

wartości przekraczającej granicę ustaloną

corocznie przez radę gminy.

III/14/2006

12 grudnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od nieruchomości.

III/15/2006

12 grudnia

w sprawie określenia wzorów formularzy dla

celów podatkowych w podatku od nieruchomości.

III/16/2006

12 grudnia

w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę.

U III/17/2006

12 grudnia

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

III/18/2006

12 grudnia

w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane

do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących

własność komunalną i dowiezione do oczyszczalni.

III/19/2006

załączniki 1-2

załączniki 3-6

12 grudnia

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

III/20/2006

12 grudnia

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

na mienie komunalne gminy Okonek.

III/21/2006

12 grudnia

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

na mienie komunalne gminy Okonek.

III/22/2006

12 grudnia

w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta i

Gminy Okonek na członka Rady Społecznej

działającej przy Szpitalu Powiatowym im.

A. Sokołowskiego w Złotowie.

IV/23/2006

29 grudnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Związku Gmin Krajna z przeznaczeniem

na dofinansowanie kosztów bieżących

utrzymania międzygminnego schroniska dla zwierząt

w Złotowie.

IV/24/2006

29 grudnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem

na dofinansowanie kosztów eksploatacji stałego

łącza Wydziału Komunikacji i Dróg

Starostwa Powiatowego w Złotowie.

IV/25/2006

29 grudnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem

na dofinansowanie działalności Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w

zakresie kosztów bieżących utrzymania Warsztatu

Terapii Zajęciowej w Okonku.

IV/26/2006

29 grudnia

w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/67/2003

Rady Miejskiej w Okonku z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie opłaty administracyjnej.

IV/27/2006

29 grudnia

w sprawie: "Rocznego programu współpracy Miasta

i Gminy Okonek z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

na 2007 rok.

IV/28/2006

29 grudnia

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.

IV/29/2006

29 grudnia

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej

pod nazwą Przedszkole Miejskie im. Marii

Konopnickiej w Okonku.

IV/30/2006

29 grudnia

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta

i Gminy Okonek na rok 2007.

IV/31/2006

29 grudnia

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta

i Gminy Okonek na rok 2007.

IV/32/2006

załączniki 1-2

załączniki 3-6

29 grudnia

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

IV/33/2006

załączniki 1-2

załączniki 3-10

29 grudnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r.

IV/34/2006

29 grudnia

sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w

Okonku na 2007 rok.

IV/35/2006

29 grudnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji

Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw

Socjalnych Rady Miejskiej w Okonku na 2007 rok.

IV/36/2006

29 grudnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji

Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i

Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Okonku na

2007 rok.

IV/37/2006

29 grudnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji

Rozwoju Gospodarczego, Budżetu oraz

Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Okonku

na 2007 rok.

IV/38/2006

29 grudnia

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet

radnych Rady Miejskiej w Okonku.

IV/39/2006

29 grudnia

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady

Miejskiej do Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Metryka

sporządzono
2008-12-22 przez
udostępniono
2008-12-22 01:00 przez Bronisława Ćwikła
zmodyfikowano
2008-12-22 13:26 przez Bronisława Ćwikła
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2597
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.